ES  CAT   |    Telf: 93 656 33 34   info@bikesports.es  

Avís Legal

Dades Identificatives

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD ), s’informa als usuaris que www.bikesports.es és un domini d’Internet titularitat de l’empresa indicada a continuació (en endavant el titular), sent aquesta la titular dels continguts publicats a través del portal i la responsable del tractament de les dades recaptades a través de la mateixa.

Bikesports 1994 S.L.
CIF.
Carretera de Sant Boi, 90-94 local 5b.
08620 Sant Vicenç dels Horts – Barcelona
E- mail:info@bikesports.es

L’empresa propietària dels continguts publicats a través del portal i la responsable del tractament de les dades recollides a través del mateix és la següent (en endavant el titular):

Titular: BIKESPORTS 1994, S.L.U. (en endavant BIKESPORTS)
NIF: B65134736

Ctra. Sant Boi, 90-94 local 5b
Sant Vicenç dels Horts 08620 – Barcelona (España)

info@bikesports.es

 

Condicions generals d’accés

Mitjançant aquest avís legal s’informa als usuaris de les condicions generals, per a l’accés i consulta dels serveis que ofereix el portal. El titular es reserva el dret de modificar sense previ avís.
L’accés i utilització d’aquests serveis, per part dels visitants o usuaris, suposa l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes condicions generals.

Política d’enllaços

El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, que permeten als Usuaris accedir a llocs i pàgines web pertanyents o gestionades per tercers. La instal · lació d’aquests enllaços, al Portal té per objecte millorar el contingut del web.
L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de cap relació entre el titular i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’aprovació per part del titular dels seus continguts i / o serveis, sent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.
L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als portals enllaçats.
Per tot això, el titular no assumeix cap responsabilitat sobre la informació i serveis que puguin oferir-se a través d’aquestes pàgines enllaçades.

Drets de Propietat Intel · lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc web, incloent tots els seus elements, en especial programari, textos, imatges animades o no, continguts, marques, logotips són propietat privada i es troben protegides per les lleis sobre Propietat Intel · lectual i Industrial.
En cap concepte, l’accés al portal implica una renúncia o cessió d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, reproducció, distribució, modificació o explotació, sense disposar del previ consentiment per escrit del titular.

Limitació de Responsabilitats

El titular declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar a l’usuari, a causa de:
· L’existència d’errors en l’accés al Portal, en el seu contingut o la falta d’actualització d’aquest,
· La presència de virus, o d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari
· La falta de disponibilitat i / o continuïtat del portal o dels serveis que s’ofereixen en el mateix,
· Que les transmissions d’informació a través d’Internet no siguin totalment segures.
· Contingències en la transmissió d’informació, com pèrdua de dades o accessos no autoritzats.

Seguretat

El titular ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ús de les Cookies

S’informa que algunes de les pàgines del portal poden instal · lar cookies de forma automàtica al seu navegador. Si ho desitja, pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi de les sol · licituds de col · locació de cookies o perquè les rebutgi per complet (pot accedir aquí per a més informació http://www.agpd.es o http://www.mityc.es).

Política de Privacitat

El titular tracta les dades que l’usuari facilita a través dels formularis que es publiquen al portal, sent els camps marcats amb arterisc obligatoris per poder atendre la seva sol · licitud. La resta de dades que es demanen amb caràcter no obligatori, seran utilitzades per millorar els serveis proposats.
Amb caràcter general, les dades són tractades de forma confidencial i incloses en un fitxer titularitat del titular, amb la finalitat de poder oferir un millor servei personalitzat. Les dades no són cedides a tercers sense disposar del previ consentiment de l’usuari.
L’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació o cancel · lació i oposició, enviant un escrit ordinarioo bé mitjançant correu electrònic al titular.

Llei aplicable. Jurisdicció competent

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció que correspongui al titular.

A continuación se especifica la información adicional respecto al tratamiento de datos personales realizado por BIKESPORTS:

Responsable del tratamiento de datos personales

 • Identidad: BIKESPORTS, SLU
 • Nombre comercial: BIKESPORTS
 • NIF: B65134736
 • Dirección postal: Ctra. Sant Boi, 90-94 local 5b – Sant Vicenç dels Horts 08620 – Barcelona (España)
 • Teléfono y fax: 93 656 33 34
 • Correo electrónico: info@bikesports.es

Finalidad de los datos recogidos

Los datos aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único exclusivo,
para los fines previstos en el procedimiento o actuación que se trate.

 • Gestionar la relación comercial
 • Remitir comunicación comerciales
 • Atender las dudas, consultas o solicitudes realizadas a través de los canales de atención o comunicación y ponerse en contacto con el usuario para solucionarlas
 • Realizar estudios con fines estadísticos
 • Gestionar la facturación y a efectos de contabilidad
 • Cumplir las obligaciones fiscales
 • Cumplir con el marco legal vigente
 • Recoger, almacenar y tratar su CV, así como los datos personales incluidos en los mismos, con el objetivo de analizar su perfil profesional a los efectos de hacerle partícipe, en su caso, en los procesos de selección de BIKESPORTS
 • Enviar comunicaciones por correo electrónico y/o telefónicos y/o postales en a los procesos de selección de personal
 • Evaluar sus capacidades para la realización de un puesto de trabajo mediante la realización de pruebas específicas que le serán comunicadas a su debido momento

Duración del tratamiento y plazo de conservación de los datos

La duración del tratamiento de los datos personales se realizará mientras realmente sean útiles y necesarios para poder ofrecer un servicio de calidad mediante su tratamiento.

En cualquier caso, y aunque usted solicite la eliminación de sus datos personales, BIKESPORTS tendrá derecho a conservarlos y mantenerlos, bajo el debido bloqueo, durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales que correspondan, así como para su puesta a disposición ante las Autoridades competentes en las distintas materias que sean de aplicación.

Legitimación del tratamiento

Únicamente se recogerán aquellos datos personales que usted desee revelar voluntariamente, y, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le comunicará que dichos datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado a BIKESPORTS serán tratados para la gestión de las comunicaciones y servicios.

Los datos que se pueden solicitar son:

 • Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: nombre.
 • Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tal como: correo electrónico, teléfono.

El tratamiento de sus datos personales puede resultar necesario en ocasiones para dar cumplimiento a determinadas obligaciones legales.

En los demás supuestos, y siempre que sea oportuno, se solicitará su consentimiento para tratar sus datos personales.

Destinatarios de cesiones o transferencias

BIKESPORTS no cederá sus datos personales a terceros, salvo aquellos proveedores que presten un servicio a BIKESPORTS y la legislación requerida.

Derechos de las personas interesadas

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a través de correo electrónico, adjuntado copia de su documento nacional de identidad.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado.

Tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.